SKAL Biocontrol

HosGoudaOstShop.dk - Kaashandel Peters er vi stolte af vores Skal certificering (Skal nummer: 114147) hvert år, som er påkrævet for at sælge økologiske produkter og overholde strenge regler. Her vil vi gerne forklare, hvorfor Skal er afgørende for at sikre økologisk kvalitet.

Hvad er Skal?
Stichting Skal Biocontrole er den uafhængige organisation, der er ansvarlig for certificering af økologiske produkter i Holland. Gennem årlige inspektioner fører Skal tilsyn med hele den hollandske økologiske sektor og garanterer en pålidelig europæisk økologisk certificering på vegne af ministeriet for landbrug, natur og fødevarekvalitet.

Skal, en forkortelse for "Stichting Keur Alternatief voortgebrachte Landbouwproducten, " sikrer, at økologiske produkter i Holland opfylder lovkrav. Ministeriet for Landbrug, Natur og Fødevarekvalitet har udpeget Skal som tilsynsmyndighed for varetagelsen af disse juridiske opgaver, der udspringer af europæiske regler for økologisk produktion.

Skal blev grundlagt i 1987 for at garantere økologisk kvalitet. I 1991 trådte den europæiske økologiforordning i kraft, hvor den hollandske regering udpegede Skal til at føre tilsyn med dens overholdelse. Dette markerede også navneskiftet til Skal Biocontrole.


The Skal Certification: A Seal of Reliability Companies with a Skal certifikat fortjener anerkendelse
Dette certifikat bekræfter deres overholdelse af alle krav og lovbestemmelser for økologisk produktion og forarbejdning. Hvert led i kæden af økologisk produktion, forarbejdning, emballering, import, handel og opbevaring skal have dette certifikat, udelukkende gennem Stichting Skal Biocontrole.

Det betyder, at ikke kun GoudaOstShop.dk - Kaashandel Peters, men også vores leverandører, deres leverandører og gårde, plantager og gartnerier skal alle have et Skal-certifikat. Produktionsvirksomheder kan desuden kun mærke deres produkter som økologiske, hvis hele processen overholder de regler, der overvåges og håndhæves af Skal Biocontrole.

Skal Tilsyn
Enhver økologisk virksomhed gennemgår mindst et grundigt eftersyn årligt af en Skal-inspektør, nogle gange endda uanmeldt.

  • På gården undersøger Skal-inspektøren omhyggeligt jorden, afgrøderne, dyrene og staldene for at sikre, at reglerne overholdes. Bruges der ingen syntetisk gødning eller kemikalier? Er dyrene passet godt og forsynet med tilstrækkelig plads?
  • Under inspektionen tager inspektøren regelmæssigt prøver af blade, frugter, produkter eller jord, som derefter undersøges for forbudte stoffer.
  • På fabrikker, såsom bagerier, kontrollerer inspektøren nøje, om ingredienserne og råvarerne kommer fra økologiske kilder. Naturligvis kan ikke-økologiske ingredienser ikke producere økologiske produkter.
  • Inspektøren gennemgår også regnskabsmaterialet for at få indsigt i indkøbte råvarer og hjælpemidler.
  • Inspektøren sender resultaterne elektronisk til Skals kontor i Zwolle, hvor den endelige vurdering finder sted. Hvis alt lever op til lovkrav, kan virksomheden markedsføre produkterne som "økologiske" med det europæiske økologimærke. Denne beslutning kaldes officielt 'certificering'.
  • Det er vigtigt at bemærke: Økologiske virksomheder er underlagt permanent tilsyn. Ved overtrædelser kan Skal forbyde virksomheden at sælge økologiske produkter. Når det er nødvendigt, samarbejder Skal med andre tilsynsorganisationer.

Tjekker virksomheder
Vidste du, at du kan verificere, om virksomheder virkelig har Skal Biocontrol-certifikatet? Du kan nemt gøre dette ved at bruge værktøjet tilgængeligt på Skals hjemmeside.
Interesseret i at tjekke GoudaOstShop.dk - Kaashandel Peters ? Vores Skal-nummer er 114147
Det er også muligt at tjekke dette via webstedet for Europa-Kommissionen (TRACES) https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/directory/publication/organic-operator/index

Aktuel information
Mens vi bestræber os på at holde denne side opdateret, anbefaler vi, at du tjekker Skal Biocontrols hjemmeside for de seneste oplysninger: https://www.skal.nl/